Workshop 20.5.2022- 3. ročník

Ako sa dokáže zo žiaka siedmeho ročníka stať učiteľ na prvom stupni? Skúste sa pozrieť na prácu žiakov siedmeho ročníka, ktorí svoje vedomosti predávali ďalej. Žiaci tretieho ročníka boli z aktivít, ktoré sme si pre nich predstavili nadšení a aj ich rodičia :). Však posúďte sami!