Vitajte

Rozvoj, podpora talentu a silných stránok žiakov je hlavný cieľ našj školy.

Radi by sme ukázali žiakom, aké zaujímavé je programovanie s Microbitom. Na hodinách INF, HUV, THD a FYZ žiaci zistia, čo všetko je možné vytvoriť a naprogramovať s jednoduchým počítačom. Na týchto hodinách žiaci vytvoria projekty, ktoré budú každý mesiac prezentovať v rôznych triedach na prvom stupni. Tieto workshopy budú interaktívne, žiaci si sami vyskúšajú prácu s Microbitmi na už zrealizovaných projektoch. Pre žiakov druhého stupňa by to bola veľká motivácia zaujímať sa o IT technológie.

Programovacie prostredie

Programovacie prostredie nájdete na adrese https://makecode.microbit.org/

Cieľ projektu

Naším cieľom je rozvíjať sociálne vzťahy medzi staršími a mladšími žiakmi. Chceme, aby sa starší študenti stali vďaka svojím projektom hrdinami a vzormi pre mladších žiakov. Chceli by sme aby mladší žiaci sa vďaka starším žiakom nadchli pre prácu s technológiami – ako práve napríklad s Microbitmi.

Ďalším cieľom je pomocou prepojenia programovania s inými vednými odbormi motivovať žiakov druhého stupňa a zvýšiť ich pripravenosť pre prax v rôznych technických smeroch.